Casgliad

Cymru

Casgliad

Cymru

Casgliad

Cymru

Yn 2022, bydd math newydd o stori yn datblygu ledled Cymru. Stori wedi’i hadrodd mewn ffyrdd newydd a rhyfeddol, wedi’i gwreiddio ym mhobl, lleoedd ac ieithoedd Cymru. Stori fydd yn gofyn i ni ailfeddwl am yr hyn yr oeddem wedi dychmygu fyddai ein dyfodol.

 

Ni yw Casgliad Cymru, partneriaeth o sefydliadau, artistiaid ac ysgrifenwyr o Gymru, wedi ein cefnogi gan Lywodraeth Cymru. Daw ein hysbrydoliaeth o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, darn rhyfeddol o ddeddfwriaeth sydd wedi cael ei alw’n anrheg fwyaf Cymru i’r byd.

 

Byddwn yn gweithio gyda chymunedau ledled Cymru dros y flwyddyn nesaf, i ddatblygu digwyddiad cwbl arloesol a fydd yn arddangos cryfderau Cymru mewn cynyrchiadau teledu, theatr ac arloesi mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

 

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn casglu tîm arbennig o bobl greadigol, gwyddonwyr, technolegwyr a threfnwyr cymunedol o Gymru i greu’r prosiect uchelgeisiol hwn a byddem wrth ein bodd pe baech chi’n cymryd rhan.

 

 

Darganfyddwch fwy am y prosiect hwn