Amdanom ni

Mae Casgliad Cymru yn bartneriaeth o sefydliadau, artistiaid ac awduron o Gymru, dan arweiniad National Theatre Wales, sydd wedi dod ynghyd i gynhyrchu prosiect cwbl arloesol a fydd yn arddangos doniau creadigol, pobl a lleoedd eithriadol Cymru ar lwyfan y byd. Daw’r buddsoddiad yn y prosiect hwn gan Llywodraeth Cymru a bydd y prosiect yn rhan o Festival UK* 2022.

 

Arweinir ein Tîm Creadigol gan National Theatre Wales ac mae’n falch o gynnwys Disability Arts Cymru, Ffilm Cymru, Clwstwr, Canolfan Technoleg Amgen, Frân Wen, Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru (YANC) a Sugar Creative, yn ogystal ag artistiaid ac awduron annibynnol o bob cwr o Gymru. Fe’i cynhelir yn 2022, ond yn awr rydym yn ehangu ein tîm a’n partneriaid i ddychmygu a datblygu’r prosiect hwn.

 

Dywedodd Gerwyn Evans Dirprwy Gyfarwyddwr Cymru Greadigol:

“Cawsom ein syfrdanu gan uchelgais ac ymrwymiad cais Casgliad Cymru i gynhyrchu prosiect newydd o bwys i Gymru fel rhan o Festival UK* 2022. Mae Cymru Greadigol yn falch iawn o fod yn gweithio gyda’r bartneriaeth amrywiol hon o weithwyr llawrydd, sefydliadau ac unigolion rhagorol ar draws sectorau STEAM, a’u cefnogi i sicrhau bod y buddsoddiad hwn yn cyrraedd y sectorau a’r cymunedau sy’n cael eu taro galetaf gan y pandemig wrth i ni gynllunio ar gyfer adferiad.”

 

 

Cyfleoedd