Cyfleoedd

Mae misoedd cyntaf y prosiect yn dechrau gyda dwyn ynghyd ein tîm prosiect, partneriaid ymgysylltu a chynhyrchu newydd. Dros y misoedd nesaf, byddwn hefyd yn cynnig cyfleoedd i artistiaid, awduron, technegwyr a dylunwyr weithio fel rhan o’r tîm creadigol ar y prosiect. Mae ein tîm yn cynnwys staff cyflogedig a gyflogir ar gontractau tymor penodol, artistiaid llawrydd, ysgrifenwyr, trefnwyr cymunedol a chynghorwyr sydd wedi’u contractio ar y prosiect, a hefyd unigolion sy’n cynrychioli’r sefydliadau partner sydd naill ai ar secondiad i weithio ar y prosiect, neu sy’n cyflwyno agweddau penodol.

 

Ein nod yw i’r prosiect hwn fod yn ‘radical gynhwysol’ – trwy hynny rydym yn golygu ein bod yn ymrwymo i ymgysylltu, dysgu, gweithredu gweithredoedd a chydweithio i sicrhau bod y prosiect yn gynhwysol ar bob lefel – o’r ffordd yr ydym yn gweithio fel tîm, i’r straeon a gynrychiolir gan ein prosiect, i’r bobl sy’n gwneud, yn siapio ac yn profi’r prosiect. Credwn y bydd ein gwaith yn gryfach gyda mwy o amrywiaeth ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd â phrofiadau byw amrywiol, gan ddod â safbwyntiau a ffyrdd newydd o weithio. Mae ein tîm yn annog pawb i ddod â’r person cyfan i weithio, ac rydym yn deall bod pob un ohonom yn dod â gwybodaeth unigryw, ein cefndiroedd a’n lens unigryw ein hunain i’r hyn a wnawn.

 

Dyma’r cyfleoedd cyfredol sy’n agored i’w cymhwyso.

 

Rydym yn cynnal dwy sesiwn agored yr un ar gyfer ein galawadau am Gynhyrchydd a Chydlynydd ar 8fed a 9fed Gorffennaf. Lawrlwythwch becyn i ddarganfod mwy a chofrestrwch ar gyfer un o’r sesiynau.